В мястото, наречено Скрино... Родното място на св. Йоан Рилски

В мястото, наречено Скрино... Родното място на св. Йоан Рилски

  • 5.00 лв.

Описание

Авторът на книгата „В мястото, наречено Скрино… Родното място на св. Йоан Рилски” Кристиян Ковачев е доктор по Теория и история на културата с научни интереси в областта на средновековната визуална и духовна култура. Бил е гост-преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград и преподавател в Основно училище „Христо Ботев” – с. Ръжево Конаре. Участвал в многобройни регионални, национални и международни семинари и конференции. Автор на книгите „Между сакралното и профанното… Тросковският манастир” (2018) и „Охрид: Крепост на православието” (2021).

"Св. Йоан Рилски е един от значимите персонажи в българската църковна история, който привлича трайно изследователския интерес върху делото си. От XIX в. насетне десетки историци, богослови, изкуствоведи и археолози са проучвали отделни части от живота на светеца, от неговия житиен цикъл, от „Завета“ и делото му. Многобройна е и научната литература, посветена на основания от него манастир. Проучването, дори на конкретен период от житието му или от риломанастирската история, само по себе си представлява огромно предизвикателство пред всеки учен.

Оказва се обаче, че и до днес за родното място на светеца няма систематизирано научно изследване. Няколкото хаотични опита на местни краеведи да представят легенди и предания за селото само маркират тенденции и процеси, без да анализират важността на самото място.

Общоприето мнение е, че покровителят на българския народ се родил в село Скрино. Това твърдение се основава на добре познатата в науката агиографска литература от времето на Средновековието. Познати и изследвани са доста от местата, които са свързани с живота на светеца и които са се оформили през годините като поклоннически центрове за богомолците.

Въпросът, който обаче ме вълнува, е: как е бил възприеман този сакрален топос от населението, почитащо св. Йоан Рилски?! Било ли е Скрино превърнато в поклоннически център?! Възможно ли е в запазените днес предания и легенди да има късче от паметта на някога живелите?!

Настоящето изследване не си поставя за цел да проследи миналото на село Скрино по онзи традиционен начин, по който ни го представят краеведите, а ще се опита да представи миналото на селото в светлината на връзката му със св. Йоан Рилски и запазената памет за него.".

Кристиян Ковачев

--------------------------

Корици: меки

Година: 2023

Виж продукти от категория:

Отзиви (0)

Този продукт няма отзиви.

Още от категорията

Абонирайте се за нашия бюлетин