SOFIA PRIEST CHOIR, K. Popov - conductor
SOFIA PRIEST CHOIR, K. Popov - conductor

SOFIA PRIEST CHOIR, K. Popov - conductor

Автор :албум
Издателство :Гега Ню
Наличност :НЕ
Цена : 12,00 лв.
Количество :  

[1] Из Велика ектения - източен напев, глас 4'01"

2] Из 102 псалом, глас 8, адаптация - Л. Игнатов 4'17"

[3]Святый Боже, глас 3 - по Н. Тулешков 1'51"

[4] Из Сугуба ектения, глас 62'50"

[5]Херувимска песен, глас 5 - Болгарский роспев 6'00"

[6]Милость мира, глас 5 - болгарское 7'40"

[7]Достойно есть, глас 5 - Йоан Х. Охридски 3'27" 

[8]Хвалите Господа с' небес, глас 5 - Св. Йоан Кукузел, адаптация - Л. Игнатов 5'51"

[9]Ангел вопияше - П. Динев 2'12"

[10] Во царствии Твоем - Д. Христов, аранж. Ив. Куртев 2'13"

[11] Все упование мое - П. Динев 3'09"

[12] Спаси Боже - П. Чесноков, аранж. Д. Димитров 3'42" 

[13] Клепалото бие - текст: Ив. Вазов, муз. Т. Койчев (епископ Тихон), аранж. К. Попов 3'03"

[14] Легенда за 12-те разбойници - текст: Н. Некрасов, аранж. С. Жаров 5'37" 

[15] Коль славен - Д. Бортнянски 3'35"

[16] Хвалебна песен на Св. Св. Кирил и Методий (І част) - Д. Соловьов 2'06"

[17] Многолетие - И. Сорокин, Д. Бортнянски 2'35" 

DDD 64'59"  

Компактдискът е от серията литургична музика, издавана от Гега Ню. Представен е Свещеническия хор, основан през 1947 година, ръководен от видни български свещенослужители, владеещи тънкостите на източноправославното пеене. Настоящият диригент на състава Кирил Попов, завършил Софийската духовна семинария и доктор на Московската духовна академия, е подбрал някои известни псалмопения, както и творби на прочути автори на църковни песни. Дискът е посветен на 2000-та годишнина от рождението на Иисус Христос. Звуковото великолепие на мъжките гласове, нюансите от тембри и цветове правят особено впечатление в записите на "Благослови душе моя", "Святый Боже", в които певците показват майсторство в юбилационното пеене. Особен интерес за любителите на този род изкуство представлява изпълнението на "Хвалите Господа с' небес", глас 5 от Йоан Кукузел - велика историческа личност за българската музикална култура. Тази сложно разработена композиция и силно емоционална, извисена музика, хорът изпява много красиво. Специално внимание заслужават още "Болгарский роспев" ("Химн на херувимите"), глас 5, както и "Достойно есть", глас 5 от Йоан Охридски. Измежду другите песни се открояват "Во царствии Твоем" от забележителния автор на българска църковна музика Добри Христов, както и шедьовърът на руския композитор Павел Чесноков "Спаси Боже". А на финала на компактдиска прозвучава традиционното българско "Многая лета" като послание и поздрав към всички християни.

GD 118            СОФИЙСКИ СВЕЩЕНИЧЕСКИ ХОР
                          Диригент - Кирил Попов

Солисти: Протодякон Стефан Марков, Иконом Бончо Чаков 
                   Иконом Иван Михов, Протоиерей Мина Минчев 
                   Протоиерей Антони Найденов