С радост и упование в Господа
С радост и упование в Господа

С радост и упование в Господа

Автор :Варненски и Великопреславски митрополит Йоан
Издателство :Варненска и Великопреславска Света Митрополия
Наличност :ДА
Цена : 18,00 лв.
Количество :  

Варненска и Великопреславска света митрополия представя книгата “С радост и упование в Господа”, чиито автор е Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. През 2023 година се изпълват 10 години от интронизацията на Архиерея за Варненски и Великопреславски митрополит. Той е канонично избран от Светия Синод в пълен състав на 22 декември 2013 г.

 Сборникът се състои от пет раздела и в него са поместени слова и проповеди на митрополит Йоан, произнасяни през последните години, с цел духовна полза на православните християни.

П р е д г о в о р

 Свети апостол Павел ни учи, че „словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч... и преценява помисли и намерения сърдечни“ (Евр. 4:12). Затова за православния християнин няма нищо по-полезно от това да се задълбочава в изучаването на Божието слово, което ни помага да познаем себе си и Божията воля за нас.

 Църквата проповядва евангелското и апостолското слово на Бога преимуществено в светите храмове, и то по време на най-голямото от нейните тайнства – божествената Литургия. В божественото тайноводство на вярващите се предлага както безплътното Слово Божие, така и въплътеното Слово, т.е. Тялото и Кръвта Христови. Затова и свети Николай Кавасила отбелязва, че по време на божествената Литургия, вярващите получават двойна полза, като се освещават и от божествените текстове, и от приемането на Тялото и Кръвта Господни.

 Проповедта е неразделна част от богослужението. Нейната задача е да разкрие, систематизира и изясни апостолското и евангелското четиво, както и събитието, което се чества и празнува. Показателни са думите на Екзарх Стефан: „Богослужение без проповед е ден без слънце, пролет без цветя, душа без сърце“. Проповедта одухотворява молитвата, влага разум и внася горещо чувство във въздишките и сълзите на вярата, раздвижвайки дълбините на спящата съвест към обнова и съвършенство по пътя на разкаянието и благочестието.

 Великият апостол на езичниците с основание възклицава: „горко ми, ако не благовествувам“ (1 Кор. 9:16). Благовестието е основният дълг на всеки свещенослужител, а проповедта е една от най-значимите просветителски и мисионерски дейности в епархийското дело. Нека не се забравя, че пастирското служение изисква и налага на клира и народа сърдечно и разумно отношение към молитвата, към всички предмети и действия на вярата и благочестието. А това става само тогава, когато богослужението се съпровожда с живото слово на евангелското благовестие, което въвежда душите в разбирането и изпълнението на Божиите заповеди.

 Свети апостол Павел ни призовава: „проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука“ (2 Тим. 4:2). Тълкувайки този текст, св. Йоан Златоуст ни съветва винаги да имаме достатъчно време за проповедта, а не само когато сме в мир и спокойствие, или когато пребиваваме в храма (Творения, Том XI, с. 848). „Не себе си проповядваме, а Христа Иисуса Господа“ (2 Кор. 4:5). Цитираните думи на свети апостол Павел означават: „Аз се трудя за другия, т.е. за Господа и всичко правя за Негова слава“, отново ни свидетелства свети Йоан Златоуст (Творения, Том X, 569).

 През настоящата година (2023) се изпълват десет години от нашето митрополитско служение, както и двайсет и пет години от монашеското ни пострижение. Това е поводът да издадем част от проповедите, произнасяни през последните години, с цел духовна полза на православните християни. Сборникът съдържа Рождественски и Пасхални послания, които са огласени през десетте години на служението ни, проповеди за Господските и Богородичните празници, а като заключителен дял са включени още шест други проповеди. При цялостната подредба сме имали предвид хода на календарната година.

-------------------------

Корици: твърди

Година: 2023