Защо почитаме светите икони
Защо почитаме светите икони

Защо почитаме светите икони

Автор :Архим. Методий Жерев
Издателство :Руенски манастир "Св. Иоан Рилски" - с. Скрино
Наличност :ДА
Цена : 4,00 лв.
Количество :  

Неръкотворният образ, даден ни от самия Господ Иисус Христос е първата икона и тази икона благославя и освещава всяко изображение на свят човек или свещено събитие, направено по подобаващ начин - т.е. чрез самия си вид иконата да говори за светостта на образа, за неземната светлина, която той носи.
Иконата е свещен предмет. Чрез изображението тя ни свързва със святото лице, което представя, прави ни съпричастни на Неговата благодат. Всяка чест или безчестие, въздавани на този образ възхождат към първообраза. Затова не само ние, които почитаме светите икони, но и онези, които ги рисуват трябва да бъдат много внимателни и благоговейни при изобразяването на светиите, за да не би вместо чест и слава чрез бездуховност и пренебрежително отношение да им въздадат безчестие.
Иконата е молитва, излята в образ и затова изобразеното на иконата се възприема и разбира чрез молитва. Иконата е учението на светата Църква, предадено в образ. Ясно е, че в този образ не може да има нищо случайно, лично, произволно. Езикът на иконописта се е формирал в Църквата под благодатното осенение на Св. Дух и канонът в иконописта е в съвършено съответствие на учението на светата Църква, предадено в образ. Всеки, който рисувайки, излиза от канона на иконописта, излиза от светата Църква. Неспазването на канона и свещената традиция в иконописта може да е от неумение, невежество или от дръзко самочиние, но то внася в църковния образ плътско мъдруване.
"Моето царство не е от тоя свят" /Йоан 18:36/, казва Господ Иисус Христос, за това истинската икона е изображениене от тоя свят - тя е частица от вечността и, както всичко в светата Църква, предназначението на иконата е приближаването на човека към Бога и спасението на човешката душа.
Любезни читателки, надяваме се, че добрата инициатива на монашеското братство при мъжката общежителна света обител "Св. Йоан Рилски Чудотворец" - с. Скрино, за преиздаването на книгата "Защо почитаме светите икони" ще даде добър, благословен от Бога плод. Както авторът на книгата покойният архимандрит Методий, така и благочестивите иноци на светата Скринска обител са изживяли и почувствали благодатната помощ и голямо значение на светите икони за спасението на човешката душа.
Надяваме се, че това четиво ще даде достоен отговор на онези, които приобщили се към сектантски лъжеучения отричат значението и отхвърлят почитта към светите икони. Вярваме, че с тази малка по обем, но голяма по значение книжка ще бъдат подпомогнати благочестивите християни в благоговейна почит към светите икони, насърчавани благодатно чрез тях в добродетелния християнски живот. Амин.
Знеполски Епископ Николай

---------------

Корици: меки

Страници: 40

Година: 2005