СЕЛЕНИЯТА НА МУЗИКАТА
СЕЛЕНИЯТА НА МУЗИКАТА

СЕЛЕНИЯТА НА МУЗИКАТА

Автор :Ивайло Борисов
Издателство :Омофор
Наличност :ДА
Цена : 15,00 лв.
Количество :  

В този сборник читателят ще открие широк кръг от въпроси, посветени на църковната музика, отвеждащи от нашата съвременност до раннохрис­тиянското време и обратно – от мъдростта на миналото към актуалните проблеми на днешния ден.
Ивайло Борисов е псалт в столичния храм „Св. Дух“. Възпитаник е на Софийската духов­на семинария „Св. Йоан Рилски“ и на Бого­словския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, дипломира се в магис­търската програма „Литургия и музика“ под ръ­ководството на дякон доц. д-р Иван Иванов.
Научен редактор на изданието е гл. ас. д-р Стоян Малинов, а проф. Стефан Хърков е автор на предговора. В него той отбелязва:
„Новата книга на Ивайло Борисов респектира със своя тематичен обхват и дълбочината на идеите… Какво представляват селенията на църковната музи­ка? Авторът на книгата ги описва така:
„Основите на селенията на църковната музика са мно­го стари. Толкова стари, колкото стар е светът след Хрис­та, или по-точно, положени са тогава, когато запяха устата, в които не се намери лъст (срв. 1 Петр. 2:22). Дори бихме могли да кажем, че тези основи са по-стари и от новата ера (предвид еврейската и гръцката музика, залегнали в тях).
В селенията на църковната музика човек се чувства добре, радостен – като във всяко добро място за живее­не. Всеки, който се е заслушвал, прониквал в прекрасните и хармонични мелодии на сакралната музика, е чувствал едно особено спокойствие на духа, което светът и неговите „примамливи“ предложения не могат да осигурят.
В селенията на църковната музика откриваме имена­та на многобройни творци, всъщност те са обитателите на този небесен град. Едно истински вдъхновяващо населе­ние. Техният живот продължава своето творческо измере­ние посредством отгласа, предизвикан в душите на вярва­щите християни.

-----------------------

Корици: меки

Страници: 252

Година: 2019