МОЯТ ДЕТСКИ ПЪТ В ХРИСТА - УЧЕБНА ПРОГРАМА по вероучение за начална училищна възраст

МОЯТ ДЕТСКИ ПЪТ В ХРИСТА - УЧЕБНА ПРОГРАМА по вероучение за начална училищна възраст

Автор :Иконом Захарий Дечев
Издателство :ДИМАНТ
Наличност :НЕ
Цена : 14,00 лв.
Количество :  

Настоящата учебна програма "Моят дтски път в Христа" е призвана да отговори на въпросите: защо нашите деца - малките православни християнчета трябва да изучават Божия закон, какво да се изучава в учебния курс по православно вероучение в тази възрастова образователна степен в църковното училище и как да се обучават и възпитават подрастващите в църковно-енорийската общност и среда, за да се просветят в Христовата светлина и истина.

Написването на тази учебна програма е обосновано от желанието на автора теоретически и практически да предложи един съвременен и иновационен одел на духовна учебно-възпитателна работа с малките християнчета в православното църковно училище. В предложената разработка се прави опит да се разкрие образователната и възпитателна приемственост, предавана в поколенията от православните отци и учители на Църквата. В тази посока се търси основата, коренът, който дава живителни сокове за енорийска православно-църковна образователна дейност.

(Из Уводни думи)

* * *

Смятам, че пред нас е една уникална учебна програма, написана с духовен и нравствен ентусиазъм и душепастирски труд с участието на различни преподаватели - ефектът от което виждаме както сега, от поведението на децата, а вярвам, че и вбъдеще от поведението на днешните възпитаници, които ще изградят нравствено и духовно общество у нас. 

Рецензент: доц. д-р Райна захариева - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"

* * *

Програмата съдържа обширно изложение на теоретичните основания на преподаването на вероучение в енорийските училища. Много силно впечатление прави смелостта на автора да постави възможно най-трудната, но и истинска цел на това обучение - "живота в Христа", заявена още в заглавието на програмата. Подобна цел предполага, че обучението не може да бъде насочено само към ума, но би трябвало да се насочи къ сърцето и да създава условия за извършването на добри дела. Висок е идеалът, който изисква от децата "да уподобят своя детски живот на Богочовека Христос". От друга страна, ако има място, където подобна цел би могла да бъде постигната, то това е православното църковно училище.

Съдържанието на програмата е почерпено от авторитетни източници: Св. Писание, житията на светиите, Св. Литургия, православната антропология, нравственост и етика.

Рецензент: Евелина Варджийска

---------------------------------------------

Корици: меки

Страници: 132

Година: 2007