Нашата любов
Нашата любов

Нашата любов

Автор :Архимандрит Серафим (Алексиев)
Издателство :Синодално издателство
Наличност :ДА
Цена : 12,00 лв.
Количество :  

 

В сборника „Нашата любов” архим. Серафим най-напред изяснява същността и значението на двете най-важни новозаветни заповеди - за любовта към Бога и за любовта към ближните. След това в поредица от беседи той разглежда последователно Десетте Божии заповеди, дадени на пророк Моисей. Те като богооткровен закон, съобразен с естествения нравствен закон, вложен от Твореца в човешката природа, се отнасят до всички човеци от всички времена. Основавайки се на Свещеното Писание и св. отци и като използва много житейски примери в стила на Христовите притчи, авторът разкрива различни аспекти в съответната заповед, кои са най-честите грехове срещу нея и какво е нужно да съблюдаваме, за да изпълним Закона Божий и да живеем в мир с Бога, с ближните и със собствената си съвест.

Книгата е адресирана към най-широк кръг читатели. Настоящото второ издание е с нова стилова редакция, отразяваща настъпилите промени в българския език и с ново графично оформление, което допълва внушението му. 

----------------------------------------

Корици: меки

Станици: 296

Година: 2012