ТАЙНСТВО И СЪБОРНОСТ НА ЦЪРКВАТА Константинопол и Рим - дебатът от началото на ХIII вЕК
ТАЙНСТВО И СЪБОРНОСТ НА ЦЪРКВАТА Константинопол и Рим - дебатът от началото на ХIII вЕК

ТАЙНСТВО И СЪБОРНОСТ НА ЦЪРКВАТА Константинопол и Рим - дебатът от началото на ХIII вЕК

Автор :Прот. Сава (Щони) Кокудев
Издателство :Издателство "Изток-Запад"
Наличност :ДА
Цена : 19,90 лв.
Количество :  

Интердисциплинарен по своя замисъл, този труд съчетава две методологии, отнасящи се към културологията и богословието. Авторът разглежда аргументационните линии в спора, като базира изложението си изцяло върху гръцките и латинските извори. Тук той показва висока филологическа компетентност, задълбочени знания и способности за самостоятелни научни изследвания. Изграждането на цялостната картина на дебатите може да се разглежда като негов оригинален принос в науката.
                 проф. д-р Иван Христов

Впечатлението ми от труда на автора е, че работата му с изворите, както и грамотното им четене, гарантира сериозния принос на изследването. Правят впечатление не само аналитичните умения, но и интуицията му за синтез. Може да се каже, че в разглеждания труд е постигнат баланс между вникването в изворите и очертаването на тенденциите. Последното е удобна плоскост, която е изкусила не един и двама изследователи, но в случая работата с изворните текстове и критичното им четене служи като прецизен коректив на каквато и да било склонност към обобщение.
                  доц. д-р. Мариян Стоядинов

----------------------------

Корици: меки

Страници: 244

Година: 2023