Учението на Църквата в богословската мисъл от края на II до средата на III век, Том 2
Учението на Църквата в богословската мисъл от края на II до средата на III век, Том 2

Учението на Църквата в богословската мисъл от края на II до средата на III век, Том 2

Издателство :
Наличност :НЕ
Цена : 10,00 лв.
Количество :  

Библиотека "Богословската мисъл през първите три века" (Догматико-патрологичен анализ)

Предложеният труд интерпретира извличането и разясняването на някои основни християнските верови истини в началния период от съществуването на Църквата. Авторът е разгледал по оригинален начин и напълно в духа на православното „Предание догматическата проблематика”, занимавала авторите от края на ІІ и първата половина на Ш в. в североафриканската Църква, както и значителните богословски постижения на александрийската школа през ІІІ в. Въпреки, че изследването има строго научен характер, то е и достатъчно достъпно за по-широк кръг читатели.
02.10.2008 г.
Проф, Протопр, д-р Радко Поптодоров

В настоящия исторически момент съществува сериозен вакуум на духовност и нравствени задръжки. В това безпътно състояние на съвременното общество има огромна нужда от просвета. Настоящото съчинение е сериозно научно изследване, което ни връща към религиозния опит на древните християни, в епохата, когато Църквата е преследвана от римските власти, но успява да съхрани здравите нравствени устои на вярата и да създаде едни от най-прекрасните плодове на християнската духовност. Тази книга може да вдъхновява както духовниците така и за миряните. Тя е подходяща и за всеки, който търси обективно научно познание за християнската древност.
29,09.2008 г.
Доц, д-р Иван Петев

--------------------------------

Корици: меки

Страници: 196 

Година: 2008