Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове
Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове

Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове

Автор :Бисер Божков
Издателство :Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Наличност :ДА
Цена : 15,00 лв.
Количество :  

Бисер Божков е роден 6 гр. Варна. В периода 2007-2011 г. завършва Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" като бакалавър и магистър, а през февруари 2014 г. - магистърската програма „Клинична социална работа" във Факултета по педагогика. Понастоящем е студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски".
"Във фокуса на изследването са проблемите на подрастващите, жертва на различни форми на зависимост като религиозни секти, култове и окултни групи, както и проблемите на наркозависимите младежи. Целта на това интересно интердисциплинарно изследване е да се разгледат в дълбочина различните видове зависимости, в които попадат в днешно време преди всичко младите хора. В тази насока авторът аргументира и предлага елементи за нов, интегрален подход за духовна грижа, социално-педагогическа помощ, психо-социална терапия и ресоциализация на засегнатите лица."
Доц. Костадин Нушев, Богословски факултет
при Софийския университет „Св. Климент Охридски"


"Тази книга е своеобразно послание към българските граждани, което цели да събуди и провокира в общественото съзнание задълбочен размисъл за бъдещето на народа и държавата, изследвайки в дълбочина реалната опасност за младежта от деструктивните култове, окултните практики и употребата на наркотични вещества. Настоящият труд изследва една твърде важна, сложна и многоаспектна проблематика, като е направен опит за пълноценен комплексен анализ в правен, социологически, педагогически и богословски аспект. Макар и първо по рода си, настоящото изследване по един дръзновен начин се опитва да хвърли мост както между отделните държавни органи, така и между различните институции в държавата."
Емил Дангов
юрист и магистър по теология

-------------------------------------------------------------

Корици: меки

Страници: 454

Година: 2014