Източните бойни изкуства в светлината на Православната вяра
Източните бойни изкуства в светлината на Православната вяра

Източните бойни изкуства в светлината на Православната вяра

Автор :Бисер Божков
Издателство :Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Наличност :НЕ
Цена : 9,00 лв.
Количество :  

Книгата на Бисер Божков представлява интересен и нетрадиционен поглед към света на източните бойни изкуства, които са свързани в своя генезис с различни древни и по-нови духовни традиции на Изтока и черпят важни духовни импулси от определени източни религиозни и езотерични учения. Източните бойни изкуства са интегрална част от религиозно-философското наследство на големите култури на Индия, Китай, Корея и Япония, а тяхното широко разпространение в западните страни през последните десетилетия, главно след Втората световна война, е едно от важните знамения на нашето време.
Интересът към източните религиозни учения и системи, възприемани на Запад като част от екзотиката на азиатските култури, е в основата на разпространението и на бойните изкуства заедно с разрастване на практикуването на различните видове йога. Тези процеси са особено интензивни през последните десетилетия на XX и началото на XXI век и до голяма степен определят характера на културните връзки между Изтока и Запада в нашия глобализиращ се свят.
Авторът проследява детайлно системата на обучение по бойни изкуства и убедително посочва характера на съществуващите връзки между физическата и психологическата подготовка на тялото и ума и показва формите на въвличане на практикуващите различни източни учения и бойни изкуства, интегрирали в същността си определени окултни и религиозни практики.
Какви духовни техники за медитация и промяна на съзнанието се крият зад системите и методите на обучение в различните източни бойни изкуства? Каква е връзката между източните бойни изкуства и източните духовни и религиозни учения и има ли опасност за съзнанието на съвременния човек да практикува безкритично всички видове духовни практики? Книгата на Бисер Божков предлага много интересни насоки за размисъл в търсене на отговори на тези въпроси и дава интригуващи възможности за самостоятелни изводи и оценки чрез нетрадиционни подходи за един по-гло-бален поглед и цялостен религиозно-философски и критичен богословски анализ в светлината на Православието.

Доц. д-р Костадин Нушев, 
Софийски университет „ Св. Клитент Охридски"

-----------------------

Корици: меки

Страници: 120

Година: 2019