Хайку за Христос
Хайку за Христос

Хайку за Христос

Автор :Тимотей Митев
Издателство :Енорийски издателски център "Свв. Кирил и Методий"
Наличност :НЕ
Цена : 5,00 лв.
Количество :  

"Православният по сърце християнин първоначално се смущава, когато прочете заглавие "Хайку за Христос". Тази поетична форма е непривична за славене на Христа, защото ни се струва нехристиянска. Но нали човешкият език е присъщ на Божието творение. Замислим ли се доколко традицията на тристишията хайку е само японска, не можем да подминем особеностите на японския език, в който думите се образуват от срички, започващи с една или две съгласни и завършващи на гласна. Тази структура на думата създава мелодичност, различна от "неравноделния" стихослог, който в нашия език подпомага образуването на вътрешната рима. Така в поезията хайку творческото усилие се устремява повече към откриване и извайване на образа на преживяването, отколкото да разработва и усъвършенства ритъма и мелодията на речта.

Хайку на Тимотей имат най-важното условие за употреба на една избрана форма - искрена вяра, постигаща чистотата на детското сърце. В тези въведителни слова няма да разказваме подробно как постига това - нека написаното само говори за себе си." (От издателя)