Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 7, ОЧЕРТАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО НРАВОУЧЕНИЕ
Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 7, ОЧЕРТАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО НРАВОУЧЕНИЕ

Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 7, ОЧЕРТАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО НРАВОУЧЕНИЕ

Автор :Светител Теофан Затворник
Издателство :Православно Отечество
Наличност :ДА
Цена : 24,00 лв.
Количество :  

„Очертание на християнското нравоучение" е едно от основните творения на светителя Теофан Затворник по нравствено богословие. Светият архипастир сам придавал голямо значение на труда си. За това свидетелства историята на създаването на книгата и многократното й преиздаване още по време на земния живот на автора. Първоначално тя била част от „Писма за християнския живот", публикувани в списание „Домашна беседа" и след това издадени отделно в четири тома. По-късно светителят Теофан преработил трети и четвърти том на „Писма" - като оставил епистоларната форма. Като придал на труда си вид на стройна система и го допълнил значително, той го издал под заглавие „Очертание на християнското нравоучение". В книгата си светителят подробно разглежда всички страни на нравствения живот на християнина, поел по пътя към спасението. В последователно развитие се излагат мисли за поправянето на греховното сърце, за християнското самосъзнание, за разлика от нравственото самосъзнание въобще, учение за задълженията на християнина - семейни, църковни, служебни и граждански. Основната мисъл на цялото нравоучение е идеята за Богообщение, представляваща началото, средата и краят на християнския нравствен живот. В помощ на читателя той привежда ръководни указания от аскетически писания, жития на светии и песнопения от православното богослужение, прославящи добродетелта, а освен това споделя преживявания и опит от собствения си духовен живот. Съвременниците на светия архипастир оценили високо това издание. Те го признали за превъзхождащо дори най-добрите курсове по нравствено богословие.
Изданието е допълнено с подробно съдържание.

------------------------------------------

Корици: твърди

Страници: 504

Година: 2011