ЕВАНГЕЛСКИ СИНОПСИС
ЕВАНГЕЛСКИ СИНОПСИС

ЕВАНГЕЛСКИ СИНОПСИС

Автор :Йеродякон Юстин Зографски
Издателство :СамИздат
Наличност :ДА
Цена : 15,00 лв.
Количество :  

Евангелски Синопсис (от гр. - "обозрение") наричат изданието на Четвероевангелието или първите три Евангелия, в които нагледно е представена връзката между тях. Обичайно Синопсисите се печатат във вид на паралелни полета, всяко от които съдържа текст на един от евангелистите.

Настоящото издание на Синопсиса на български език е съставено по образец на "Евангельский Синопсис" с автор свещеник Алексей Емельянов (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006) и има за цел да послужи на всички занимаващи се с изучаване на Свещеното Писание на Новия Завет, като пособие за получаване на пълна и ясна картина на евангелската история в нейната хронологическа последователност и сравнителен преглед на четирите повествования за земния живот, учение, чудеса, страдания, кръстна сърт, възкрсение и възнесение на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос. Това издание не претендира за научност и се явява на първо място учебно. Но то може да послужи и на всеки, който желае да получи по-добра представа за евангелските събития. Текстът се печата по изданието на Св. Синод на Българската Православна Църква от 1991 г..

--------------------------------------

Корици: меки

Страници: 203

Година: 2013

Формат: 30/21