ПРАВИЛАТА НА СВ. ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТЪЛКОВАНИЯТА ИМ. ТОМ I
ПРАВИЛАТА НА СВ. ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТЪЛКОВАНИЯТА ИМ. ТОМ I

ПРАВИЛАТА НА СВ. ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТЪЛКОВАНИЯТА ИМ. ТОМ I

Автор :Сборник
Издателство :Православна класика
Наличност :ДА
Цена : 45,00 лв.
Количество :  

Изданието на тази книга от 1912 г. отдавна е библиографска рядкост, а ценността на такъв сборник за науката църковно право, както и за всеки, който се интересува от каноните на Църквата, е огромна. Затова се надяваме, че и настоящото издание ще бъде от голяма полза на интересуващите се от църковните правила. В него сме следвали изложението на изданието от 1912 г., като сме направили изменения и добавки, не на съдържанието по същество, а по-скоро на формата.

-----------------

Коици: твърди

Година: 2019