Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV – VІ век (аксиология и праксиология)
Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV – VІ век (аксиология и праксиология)

Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV – VІ век (аксиология и праксиология)

Автор :Любомир Игнатов
Издателство :Варненска и Великопреславска Света Митрополия
Наличност :ДА
Цена : 27,00 лв.
Количество :  

Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV – VІ век (аксиология и праксиология)“ е изследователски труд, посветен на ранния период на християнската музика (IV – VI век). Той е продукт на много усилия и представлява особена ценност в областта на музикологията и богословието.

Този труд има и практическа насока, тъй като в него са систематизирани много факти по редица важни въпроси за църковното музикално изкуство от първите векове.

Книгата, която се състои от седем главни части, е задълбочен анализ на състоянието на църковната музика в навечерието на историческото обявяване на християнството за официална религия (313 г.).

Читателят се запознава с бурния развой на християнското богослужебно пение в епохата след Миланския едикт, който е изложен на предпоставки и проблеми, свързани с утвърждаването на църковнопевческата традиция в този ранен, но и основополагащ, съзидателен в историята на църковната музика период.

Предлага се осмисляне на църковнопевческото изкуство предимно в аксиологичен аспект.  Изследвани и анализирани са редица процеси в новото църковнопевческо време.

Поставени са за разглеждане и морално-естетически въпроси, свързани с църковното пение, като респективно са подложени на проучване и анализ важни гледища и препоръки на бележити църковни отци и учители, имащи авторитетен поглед относно мисията на църковното пение и достойнствата на свещенопевците.

Представена е аскетическа традиция, която отрича каквато и да е полза от пението в иноческото правило, както и такава, която с охота прилага в подвижническия живот молитвите, облечени в музика.

В книгата се разглежда и канонотворчеството в църковнопевческо отношение. Обръща се по-специално внимание на правилата, издадени на църковните вселенски и поместни събори, отнасящи се до църковното пение и до носещите църковнопевческото служение.

За първи път са събрани и изложени всички правила на църковните събори – апостолски, вселенски и поместни, засягащи пението и певците, като същевременно са приведени свързаните с тях коментари на видни църковни канонисти. Представени са интересни факти и обстоятелства, даващи нови знания в областта на църковномузикалната история.

Авторът посвещава една от главите на иновациите в праксиологическа насоченост. Разцветът на църковната химнография, утвърждаването на монодийното пение като традиционно, трайното установяване на църковното пение в чинопоследованията, зараждането на жанрово християнско песнописателство, като проучванията се позовават на авторитета на бележити църковни отци и учители на Църквата.

-------------------

Корици: твърди

Година: 2023