Прародителският грях
Прародителският грях

Прародителският грях

Автор :прот. Йоан Романидис
Издателство :Варненска и Великопреславска Света Митрополия
Наличност :ДА
Цена : 15,00 лв.
Количество :  

Книгата на прот. Йоан Романидис – „Прародителският грях“ беше издадена на български език през 2017 г. от Варненска и Великопреславска света митрополия. „Прародителският грях“ е докторска дисертация на православния богослов прот. Йоан Романидис, защитена през 1957 г. в Богословския факултет на Атинския университет. Тя представлява догматическо изследване върху библейското и ранното светоотеческо учение за грехопадението на прародителите. На български език книгата излиза в превод на Борис Маринов и под редакцията на доц. д-р Светослав Риболов.

Към читателя

† Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

 Появата на всеки нов сериозен богословски труд е повод за радост за цялата Църква. Независимо дали той ще представлява нов и оригинален авторски прочит на определен богословски проблем, или ще бъде преводен труд, извършен в стремеж за допълване на достъпната на български език православна богословска литература. Такъв е случаят и с предлаганата на родния читател книга „Прародителският грях“ от големия богослов на двадесетото столетие и протойерей на Православната църква о. Йоан Сава Романидис.

 Отец Йоан е автор със собствен и оригинален, и същевременно дълбоко вкоренен в Преданието на Църквата подход към вълнуващите го богословски теми и проблеми. Ето защо не е случаен и фактът, че изказваните от него тези и становища не винаги са били приемани лесно и бързо, класически пример за което е достъпният вече и на български език негов труд върху грехопадението на прародителите. Защитено във вече далечната 1957 г. като дисертационно съчинение, това изследване има за цел да изложи и върне в православното богословско обращение изконното, но за съжаление позабравено апостолско и светоотеческо учение за греха на прародителите – учение, което с времето схоластичните влияния върху православното богословие до голяма степен са замъглили.

 За осъществяването на тази цел той се обръща към самите извори на богословието – Свещ. Писание и съчиненията на отците на Църквата, сред които открива и систематично представя пред своите читатели едно специфично разбиране и тълкувание върху греха на прародителите, което сериозно се разминава със схоластичното схващане по този въпрос, но в което отците на Църквата още от първите столетия и след тях показват пълно единство и съгласие. Разбиране и тълкуване, което, както отбелязва и самият отец Йоан – в предговора към първото гръцко издание на своята книга – е изключително важно за разбирането и на сотириологичното учение на Църквата, а бихме добавили, и на цялото православно догматическо богословие.

 Предвид всичко казано, благославяме първото българско издание на този наистина ценен и уникален по характера си богословски труд, като го препоръчваме в качеството на догматически издържан и верен на Преданието на Църквата прочит на един от най-ключовите и основополащи проблеми на богословието въобще. Прочит и тълкувание, от което всички ние в Църквата имаме нужда и днес.