КНИГА ЗА СВЕТА ТРОИЦА
КНИГА ЗА СВЕТА ТРОИЦА

КНИГА ЗА СВЕТА ТРОИЦА

Автор :Сборник
Издателство :Витезда
Наличност :ДА
Цена : 9,00 лв.
Количество :  

Не си спомням кой старозаветен пророк беше казал във връзка с отстъплението на Стария Израил от Единия и Истински Бог, че и оселът познава своя стопанин (и оттук благоизволява пред него и му се покорява), а Божият народ небрежи за Своя Господ и Неговите заповеди. Но не само безсловесните животни служат в пълно послушание на Своя Творец и Промислител, а така също и Неговите раби и рабини, за които свещеният писател пише така: "Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята - към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи - към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува" (Пс. 122:1).

Но колцина от нас, които Бог "предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа" (Еф. 1:5) и призова да бъдем "род избран, царствено свещенство, народ свет..." (1 Петр. 2:9), познаваме Господаря си - Единия Бог в Троица, "Отец, Слово и Светий Дух и Тия Тримата са едно" (1 Ин. 5:7)? И макар, осиновени от Бога Отца чрез Христа и Светия Дух, очите на колцина от нас са обърнати към ръката на Господа, нашия Бог, за помощ, закрила и спасение?

Но повечето от нас нито познаваме добре своя Един Бог по Същество, но Троичен по Лица, нито имаме пълно упование в Него. Непознаването на Бога пък води до отчуждаване от Него, с всички погибелни последици от това.

Настоящата книга е скромен, но искрен опит да попълни пона отчасти този недостатък, чието име е непознаване на Бога, Един в Троица, поне дотолкова, доколкото една искрица на богопознание, запалена в ума ни от нея, слезе и в сърцето ни и запали в него пламъка на Божествената любов, без която не може да се спаси нито една човешка душа и плът...

Боже, помогни и благослови!

 Из Предговор

-----------------------

Корици: меки

Страници: 188

Година: 2017