Отстъплението от Бога - предпоставка за разпадане на семейството
Отстъплението от Бога - предпоставка за разпадане на семейството

Отстъплението от Бога - предпоставка за разпадане на семейството

Автор :Иван Гроздев, Бисер Божков
Издателство :Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Наличност :ДА
Цена : 14,00 лв.
Количество :  

Или какво да правим, ако нямаме радост в живота.

(Православен еклисиологичен и правен анализ)

 

Настоящата книга се явява изследване за отстъплението от Бога, дискриминацията на мъжете, идеите на феминизма, равноправието на половете, женската еманципация, еднополовите (хомосексуалните) отношения и разпадането на християнското семейство. В книгата са изследвани голям брой фактори по отношение на тази доста сложна проблематика в постмодерния свят. В разработката бяхме водени от учението на Св. Писание и Св. Предание на Православната църква като „стълб и крепило на истината". В тази насока бих напомнил думите на св. ап. Йоан Богослов, че „светът лежи в зло" (срв. 1 Йоан 5: 19) и затова истинската Църква и вяра винаги ще бъдат гонени. Предаността на християните към догматите на вярата езичниците считали за крайност или илюзия.
Но Православието - това е духовна истина. Според либералите и хуманистите днес никакви истини не са нужни. Те смятат, че за човека трябва да бъдат създадени условия, в които най-пълно да могат да се осъществяват неговите желания за удоволствия, в това число и страстите му. А ние като християни сме длъжни пред Бога да благовестим. В книгата тълкувахме семантично и херменевтично понятия от социологията и психологията в
съзвучие с теологията.
Иван Гооздев
 

Книгата е посветена на актуални въпроси, вълнуващи много от младите и зрелите хора, тъй като те засягат неосъзнатото или осъзнатото отстъпление от Бога, което влияе косвено и пряко върху същността на брака, семейните и интимните отношения, благополучието и радостта в семейството и факторите, обуславящи разпадането му. Разбира се, това съчинение не е наръчник или учебник, а има характер на научно изследване. Днес дяволът - князът на тоя свят предлага на хората мисълта, че щастието се заключава в удоволствията. Използвайки естествения богоугоден стремеж на човека към Благото, лукавият го извращава, насочва го към лъжливи цели - към земните удоволствия. Така възниква хедонизмът и с него се появяват миражи на щастливия живот. Обаче греховните удоволствия никога не могат да се сравнят с блаженството в Бога. По същност греховните деяния са противоположни на истинското блаженство, тъй като всички хора са създадени от Бога за блаженство, а всеки човек вътрешно усеща в себе си стремеж към щастие, но често не знае (ако съвестта му не е будна) какво представлява то и къде да го търси. Да се намери щастие извън Бога, обаче е невъзможно. В контекста на казаното се надяваме книгата да е интересна за читателя.
Бисер Божков

---------------------------------------------

Корици: меки

Страници: 240

Година: 2015