Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 18, ТЪЛКУВАНИЕ на Послание на св. ап. Павел до Галатяни
Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 18, ТЪЛКУВАНИЕ на Послание на св. ап. Павел до Галатяни

Светител Теофан Затворник, ТВОРЕНИЯ - том 18, ТЪЛКУВАНИЕ на Послание на св. ап. Павел до Галатяни

Автор :Светител Теофан Затворник
Издателство :Славянобългарски монастир "Св. Вмчк Георги Зограф"
Наличност :ДА
Цена : 19,60 лв.
Количество :  

Настоящият том се състои от „Тълкувание на Послание на свети апостол Павел до Галатяни" от светителя Теофан Затворник.
Светителят Теофан Затворник винаги е твърдял, че апостол Павел „не пише теория, а описва домостроителството на спасението, осъществено на дело и проявяващо силата си на дело". Затова и ние трябва да се уповаваме на това, като усвоим великите истини на християнството, толкова ясно изтълкувани от светителя, да умеем „да вървим умно по Божия път", както казва преподобни Серафим Саровски.
В настоящото тълкувание светителят подчертава, че апостол Павел бе призован към служение от Самия Господ, от Когото и получи високия дар на апостолството. И тази голяма чест позволява на апостола да разкритикува толкова убедително празното законничество и външната обредност. Владика Теофан изяснява какво представлява Духът на осиновсние, Когото Бог праща в сърцата ни, Духът, Който вика: Авва Отче!, и учи, че приемането на Духа е приемане на свободата на Господнята благодат според вярата и отхвърляне па робството на външния закон.
„Защо, след като наченахте с дух, като приехте благодатта чрез вяра, свършвате с плът!" - възкликва апостолът и открито упреква галатяни в малодушие: „При вас са се появили някакви лъжеучители и учат на нови неща, и вие им повярвахте, а пък те се хвалят с вас, че сте им чеда, докато всъщност сте им нужни за слава. Но ако дори ангел от небето почне да благовести по нов начин, да бъде анатема!".
Ето и в сегашното трудно време често се среща отдалечаване от Христовия Дух в посока към веществени предразсъдъци, което е в пълен разрез с твърдението на апостола: „Човек се оправдава не с дела, а с вяра". И макар че апостолът проповядваше сред древни езичници, нима сега сред нас виждаме малцина също такива идолопоклонници, поклонници на идоли на лъжливи идеи, поклонници на идоли на плътта и на златния телец?
Трябва постоянно да помним, че Господ изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. И това осиновение е най-великият дар от Божия Дух. „Затова ви призовавам - вразумява апостолът, - стойте твърдо в свободата, която Христос дарува на всички ни". Апостолът казва това, надявайки се, че галатяни, попаднали само поради случайна заблуда в оковите на човешките суеверия, със силата на Господа ще се върнат към стоене във вярата и в свободата в Духа, а смущаващите ги лъжеучители, които и да са те, ще навлекат върху си осъждане. И съвременните човеци, които предизвикват смут, би трябвало да помнят това.
„А пък аз - завършва апостолът - не желая да се хваля с нищо друго, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света!"

От издателите

------------------------------------------

Корици: твърди

Страници: 459

Година: 2011