КОНДИКА НА ЗОГРАФСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ (1734-1816)
КОНДИКА НА ЗОГРАФСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ (1734-1816)

КОНДИКА НА ЗОГРАФСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ (1734-1816)

Автор :Сборник
Издателство :Зографска Света Обител
Наличност :ДА
Цена : 78,00 лв.
Количество :  

Представеният в книгата ръкопис се съхранява в Зографската св. обител под № 231 и представлява най-ранната известна кондика, написана на български език. Началото ѝ е поставено в 1734 г. от един от тогавашните братя на Зографския манастир – йеромонах Атанасий, а последните записи в нея са от 1816 г.

За новата книга, в нейното представяне на страницата на Фондация „Наследство на Зографската св. обител“, се казва:

„… Кондиката е ценен извор за манастирската култура и социалната история. Тя съдържа богата информация за членовете на манастирското братство и начина на функциониране на Зограф в условията на идиоритмия, като хвърля обилна светлина върху обиколките на зографските пътуващи монаси (таксидиотите) за събиране на милостиня и върху контактите им с християните от целите Балкани и отвъд тях. Паметникът допълва с нови щрихи представите за професиите и финансовите възможности на жителите на множество български селища по онова време, както и за мобилността и комуникационните мрежи в една епоха на важни трансформационни процеси. Заедно с това той предоставя разнообразно градиво за по-нататъшни проучвания в областта на микроисторията, историческата география, историята на българския език, палеографията, ономастиката и антропонимията“.

Новото зографско издание, което включва наборен текст, факсимилно издание на представения паметник и негов превод на съвременен български език, е подготвено от екип от специалисти в състав: проф. д.и.н. Надя Данова (БАН), д-р Кета Мирчева (БАН), гл. ас. д-р Димитър Пеев (СУ – Йенски университет), доц. д-р Олга Тодорова (БАН) и доц. д-р Светлана Иванова (СУ). Принос към изданието имат и проф. д-р Андрей Бояджиев (СУ) и свещ. Козма Поповски от Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия, които са снели водните знаци на публикувания ръкопис. Благодарност се изказва на йеродякон (вече йеромонах) Атанасий, библиотекар на Зографската св. обител, за съдействието му в процеса на подготовката на новата книга, и на игумена на манастира архим. Амвросий, с чието позволение и благословение се отпечатва тя.

В предговора си към изданието на Зографската кондика съставителите споделят:

„Целта на това издание е да направи достъпен за читателската публика в неговата цялост един важен и често използван писмен паметник от епоха, за която науката все още не разполага с достатъчно българоезични исторически извори… Публикуваната тук кондика съдържа изключително ценна информация за членовете на Зографското манастирско братство, … за негови безименни до този момент представители – игумени, скевофилакси, еклисиарси, проигумени, йеромонаси и дякони, за техния принос в живота на обителта, за техните пътувания и контакти, за начина на функциониране на Зограф в условията на идиоритмия, за нивото на образованост на монасите…“.

--------------------------

Корици: твърди

Година: 2021