Публикации

Rss
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 357 Коментар: 0

Сега всичко се изпълни със светлина: небето и земята, и преизподнята... Христос воскресе!

Чеда Божии! От преизобилна земна радост ви приветствам и аз, опалвайки ви със силата на Божествените думи: „Христос воскресе!“. Благодатният огън на тази спасителна вест, отново в ярък пламък лумнал над Гроба Господен, се понесе по света.

И Църквата Божиия, преизпълнила се със светлината на този огън, ни го дарява с думите: „Христос воскресе!“.

Възлюбени в Христа братя и сестри, приятели мои! Вие несъмнено сте забелязали, че сред многото велики и радостни наши християнски празници с особена тържественост, с особена радост се отличава празникът на Светлото Христово Възкресение – празникът на празниците и тържеството на тържествата!

В нашата Православна Църква няма служба по-величествена, по-проникновена от пасхалната утреня. И поради това с такъв устрем се стичат в Божия храм през пасхалната нощ всички вярващи.

Пасхалното богослужение наистина прилича на валиколепен пир, който Господ е приготвил за всички, прибягващи под благодатния покрив на Неговия Дом.

Вникнете в съдържанието на „Огласителното слово“ на светителя Йоан Златоуст. С бащина ласка и радушие приема Господ онези, които са Го обикнали с цялото си същество. „Блажен е този, който е работил още от първия час“ – това са тези, които още от младостта си шестват неотклонно по Неговите Божествени стъпки.

Но не отхвърля и този, който, след като е преодолял съмнението в душата си, се е приближил до Бога едва в зряла и дори преклонна възраст. „Нека да не се бои от своето закъснение, Господ с любов приема последния като първия – и делото приема, и намерението целува“.

Без съмнение всички вие, които сте били в храма през пасхалната нощ, сте изпитали необикновен възторг... Душите ни са ликували, преизпълнени с чувство на благодарност към към нашия Господ Спасител за дарувания ни от Него на всички нас вечен живот. Защото Възкръсналият Христос е възвел човешкия род от земята на Небето, придал е възвишен и благороден смисъл на човешкото съществуване.

Душата на човека жадува за вечен щастлив живот. Търси го... И поради това с такава жар се стичат хората на пасхалната утреня в храма Божий. И не само вярващите, но и онези, които в съзнанието си са далеч от християнската религия.

Идват тук не просто да погледат тържествеността на християнската служба. Тяхната душа, дадена от Бога на всеки човек, копнее за светлината на незалязващото Слънце на Правдата, стреми се към истината.

А вярващите хора в тази свята нощ с особена сила усещат преизобилно изливащата се светла радост на Христовото Възкресение.

И не е за учудване това. Възкресението на Христа е основата на нашата вяра, нерушимата опора на нашия земен живот.

Чрез Своето Възкресение Христос даде на хората да постигнат истинността на Неговото Божество, истинността на Неговото високо учение, спасителността на Неговата смърт. Възкресението на Христа е завършекът на Неговия жизнен подвиг. Друг край не би могло и да има, защото той е пряко следствие от нравствения смисъл на Христовия живот.

Ако Христос не е възкръснал – казва св. апостол Павел, то напразна е и нашата проповед, суетна е и нашата вяра. Но Христос възкръсна и съвъзкреси със Себе Си цялото човечество!

Спасителят донесе на хората съвършена радост. И поради това в пасхалната нощ ние слушаме в църковните песнопения и сами взимаме участие в това пение: „Твоето Възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небесата; и нас на земята удостой с чисто сърце Тебе да славим“.

За даруването на тази велика радост на хората Той молил Своя Небесен Отец в молитвата преди кръстните Си страдания: „Освети ги чрез Твоята истина... за да имат в себе си Моята радост пълна“ (Йоан. 17:17, 13).

И ето с Възкресението на Христа за човека се открил новият свят на светостта, истината на блаженството.

По време на Своя земен живот Спасителят произнасял нееднократно драгоценните за всяка вярваща душа думи: „Аз живея, и вие ще живеете“ (Йоан. 14:19); „Моя мир ви давам“ (Йоан. 14:27); „Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна“ (Йоан. 15:11).

Нов живот се откри за човека. Дадена му е възможносто да умре за греха, за да възкръсне с Христа и с Него да живее.

В Посланието до римляните апостол Павел казва: „Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението... Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него“ (Рим. 6:5, 8).

„Пасха, отваряща ни райските врати“ – пеем в Пасхалния канон.

Не съществува, скъпи мои, радост по-светла от нашата пасхална радост. Защото ние се радваме на това, че във Възкресението се откри нашият вечен живот.

Нашата пасхална радост е радостта от преобразяването (изменението) на целия наш живот в живот нетленен, в стремеж към неумиращото добро, към нетленната красота.

Празнуваме днес извършването на най-великото тайнство – Христовото Възкресение, победата на Жизнеподателя над смъртта! Нашият Спасител възтържествувал над злото и тъмнината и поради това толкова ликуващо радостно е пасхалното богослужение на нашата Православна Църква!

Вярващите очакваха тази тържествена служба, готвейки се за нея през дългите седмици на светата Четиридесетница. И е естествено, че сега неизяснима радост изпълни техните сърца.

Най-дълбокият смисъл на Христовото Възкресение е във вечния живот, който Той дарувал на Своите последователи. И ето вече почти 2000 години Неговите последователи непоколебимо вярват не само в това, че Христос възкръсна, но и в своето бъдещо възкресение за вечен живот.

По време на Своя земен живот Спасителят Христос много пъти говорил за Себе си като Носител на живот и възкресението. Но тогава тези думи на Божествения Учител били неразбираеми не само за народа, който Го слушал, но и за Неговите ученици и апостоли.

Смисълът на тези думи станал понятен едва след Възкресението на Христа. Едва тогава и апостолите, и учениците Му разбрали, че Той дествително е Владетел на живота и Победител на смъртта. И тръгнали да проповядват по целия свят.

Ние, възлюбени, в тези дни радостно се приветстваме един другиго, произнасяйки: „Христос воскресе!“ – и ще се приветстваме така в продължение на 40 дни, до деня на Господното Възнесение.

Само две думи! Но думи чудни, изразяващи непоколебимата вяра в най-отрадната за човешкото сърце истина, истината за нашето безсмъртие.

Христос е Животът!

Той много пъти говорил за Себе Си именно като носител на живота и възкресението, като извор на вечния живот, неизчерпаем за тези, които ще вярват в Него.

Христос възкръсна! – и да се възрадват душите ни в Господа.

Христос възкръсна! – и изчезва страхът пред смъртта.

Да празнуваш Пасха означава с цялото си сърце да познаеш силата и величието на Христовото Възкресение.

Да празнуваш Пасха означава да станеш нов човек.

Да празнуваш Пасха означава с цялото си сърце и помисъл да благодариш и да прославяш Бога за Неговия неизказан дар – дара на възкресението и любовта.

И ние с вас в тези дни ликуваме и радостно празнуваме, възхвалявайки и прославяйки подвига на победата на Божествената любов.

Христос воскресе!!!

 

Из „Проповеди, Том 1“, Ловеч, 2016.

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 343 Коментар: 0

Свършила най-страшната драма в историята на света. Пречистото Тяло на нашия Спасител увиснало безжизнено на раздраните от гвоздеите рани... Клюбнала на гърдите Светата глава.

Започнали да се разотиват, биейки се по гърдите, онези окаяници, които Го разпнали, а тялото висяло – твърде дълго... Висяло, докато не дошли тайните Христови учениците, „фарисеите“ Йосиф и Никодим, и снели от кръста окървавеното тяло на Спасителя, и Го положили върху постлано на земята чисто платно, измили кръвта и го преместили върху друга плащаница, чиста и суха.

На плащаницата... и ето пред вас е плащаницата с тялото на Иисус... О, Господи наш, Господи! Какво е това? Как можа да се случи?! Не каза ли Той на Своя апостол Петър, когато в Гетсиманската градина този отсече ухото на първосвещеническия войник: Върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат; или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели? (Мат. 26:52-53).

Да, да, Той можел да го направи, ала не го сторил.

Той доброволно, д о б р о в о л н о – запомнете завинаги тази дума – съвършено доброволно претърпял страшната смърт, отдал живота Си на кръста за живота на света.

Кажете, кога е било това до Христа? Кога е било възможно този, който можел да избегне лошото, да избегне дори смърт, да не се възползва от тази своя власт? Кога се е случвало човек доброволно да иде на смърт? То се случило след Христа, случило се с много Христови мъченици, ала до Христа никога и никъде не е било.

Можете ли да си представите огромният лъв, царят на животните, покорно да отдаде себе си да бъде разкъсан от лукави лисици и гладни плъхове? Не, не! То е невъзможно и всички биха се разбягали уплашени от страшния му рев.

Скоро в хпасхалния канон ще чуете за друг Лъв – Лъвът от Иудиното коляно. Кой е този лъв? Той е Господ Иисус Христос; Той е Лъвът, притежаващ безгранична, неописуемо по-голяма сила от лъва – царя на животните. Той е Творецът и Владиката на всяка твар, той е Вседържителят.

И този Лъв , от чийто глас биха потрепнали земята и водите, доброволно отдал Себе Си в ръцете на мерзките лисици – книжници, фарисеи и садукеи: Като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред стригачите си е безгласно, така и Той не отваряше уста Си (Ис. 53:7).

Защо, защо било това? Защо Лъвът от Иудиното коляно – Господ Бог Иисус Христос, претърпял такава страшна смърт? Отговор на този въпрос намираме в 3-та глава на Евангелие от свети апостол Йоан, в беседата на Христос с Никодим: Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен (Йоан. 3:16).

И тъй, любовта, безграничната любов, безмерната като бездънен океан любов, Божествената любов, Божественото състрадание към гибелта на цялото човечество били причина Господ да отдаде доброволно на страшната смърт Божия Син, Христос, нашия Бог.

Със своя кръст Той явил такава безмерна, такава безгранична любов, каквато никой дори не може и да помисли. Понеже Божествената любов Го подтиква към това, което извършил.

Любовта към нас, окаяните; към нас, негодните; към нас, погиващите, подбудила нашия Спасител да претърпи страшните Голготски мъки. Само любовта ли? Не, не само, понеже още древният пророк Исайя 700 години до Рожество Христово писал за Него така, сякаш бил Негов съвременник, сякаш видял и знаел всички най-важни събития в живота на Иисус: Наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме (Ис. 53:5).

И тъй, от една страна – безмерната Божия любов, а от друга – и Божието правосъдие.

Така бездънната пропаст от грехове, които били извършени до пришествието на Христа, и които се вършат след Неговото пришествие, не ще останат безнаказани.

Не бива, не бива да останат безнаказани всички мерзости, жестокости, подлости, убийства, прелюбодеяния, цялата нечистота на човешкия род.

Трябвало тези грехове да бъдат изкупени по непостижим за нас начин.

Бог, Троичен по Лице, в предвечния Си съвет имал средство за това да не останат безнаказани греховете на света: Той ги възложил на Своя Син, на Господ Иисус Христос. Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи.

О, как да разберем, как да постигнем това? То е страшно и не можем да го постигнем, понеже е една от великите Божии тайни. Никога човешкият ум не ще може да разбере защо и как Божият Син Христос бе изпоранен за нашите грехове и мъчен.

Но у пророк Исайя четем в 55-та глава: Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ. Даже най-великият сред богословите, св. Григорий Богослов, размишлявал над този въпрос, ала дори и той не можал да открие отговора.

Ще дръзнем ли ние с нищожния си ум да се опитаме да разрешим това, което не успял да разреши дори самият Григорий Богослов?!

Не трябва ли със смирение, с дълбоко преклонение да познаем и запомним завинаги едно – че Христовата смърт на кръста била доброволна смърт заради нашите грехове – за моите грехове, за вашите грехове, за греховете на нашите бащи.

4 април 1953 г.

 

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 432 Коментар: 0

Светата дружина пострадала в 312 година.

Паметта им се чества на 9 март

 

Севастийският военачалник Агриколай узнал, че в командваните от него полкове има стотници, тайно изповядващи вярата в Христа. Във връзка с това разпоредил следствие и скоро намерил 40 християни, от които Кирион, Кандид и Домн били колкото смели и безстрашни на бойното поле, толкова благочестиви и запознати с Божественото Писание.

В началото Агриколай решил, че по-добро средство са любезността и обещанията за царска милост, но като видял непреклонността на Христовите воини, заповядал да приготвят средства за измъчване... Тогава свети Кирион се приближил до него и му казал: „Не забравяй правдата си! Ти нямаш власт да ни наказваш физически. Длъжен си да докладваш на императора!“. Агриколай стиснал зъби от яд, но бил длъжен да се съобразява със закона.

Дълго престояли воините на небесния Цар, които били същевременно и воини на земния цар, в тъмницата... Накрая в Севастия пристигнал княз Лисий, императорски пълномощник, и поискал от тях отговор. Повели с охрана светите мъченици на съд. По пътя свети Кирион им казал: „Братя мои, нека не се плашим от тираните! Вие помните как Господ ни помагаше сред кървави битки, когато призовавахме името Му. Помните как побеждавахме хиляди врагове, след като ги ограждахме със силата на кръстното знамение. Помните как цялата войска отстъпи в бяг, а ние след топла молитва към Господа останахме по местата си и не само устояхме на щурма на враговете, но напълно ги разгромихме, без сами да получим и най-малка рана. А сега кой се изправя срещу нас? Този, който преди създаването на света е бил смъкнат от небесата в геената... Колко е безсилен той срещу нашия Подвигоположник и Спасител Иисус Христос! Той е безсилен дори срещу една християнска душа, а ние тук сме четиридесет воини на Христа. Затова нека запеем: Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми (Пс. 53:3-4).

Когато светите мъченици застанали в съда, Лисий ласкаво ги погледнал и им казал: „Тези воини заслужават да получат най-важните чинове на воинското съсловие. Императорът ще направи за вас всичко, ако се подчините на волята му и се обърнете към боговете на вашите бащи. В противен случай ще се лишите от всичко“. „Не само воинските чинове, но и телата ни вземи!“ – извикал свети Кандид. Като чул това, князът изпаднал в безумна ярост и заповядал да ги замерят с камъни. Дори сам взел един камък и го запратил към един от мъчениците, като обвинявал служителите в безсилие и безразличие. Но Божията ръка променила посоката на камъка и той наранил лицето на Агриколай, а свети Кирион възкликнал: Нечестивците вадят меч, изопват лъка си, за да повалят бедния и сиромаха, за да прободат ония, които вървят по прав път, мечът им ще се забие в тяхното сърце, и лъковете им ще се пречупят (Пс. 36:14-15).

Смутеният Лисий заповядал да поставят Христовите изповедници в студено езеро, сред леда (тогава било късна есен). От четиридесетте мъже се разколебал само един. Но докато всички останали стояли сред водата и телата им замръзвали, малодушният влязъл в топлата баня, поставена на брега на езерото за изкушение. От внезапната рязка промяна той умрял, като се лишил и от вечния живот. В същия момент мястото му заел един от стражарите, който видял да се спускат върху главите на праведниците 39 венеца и пожелал да получи четиридесетия.

 

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 374 Коментар: 0

 

  Срам ли ги е, като вършат гнусотии? Не, никак ги не е срам и не се червят. Затова ще паднат между падналите; кога ги посетя, те ще бъдат повалени, казва Господ.

Иеремия 8:12

Най-достъпният ключ към нашето освобождение е личното неучастие в лъжата! Нека лъжата всичко да покрие, всичко да владее, но да се противопоставим в най-малкото: нека владее не чрез мен!

Александър Солженицин

 

 Слава Богу, Истанбулската конвенция (ИК) няма да бъде ратифицирана от България.

Общественото обсъждане по повод ИК неочаквано стана най-важният и най-плодотворен дебат в българското общество, поне през последните 30 години. Това обсъждане набра височина и вече няма връщане назад. То неизбежно води до обществено просвещение, т. е. до отхвърлянето на ИК. Което ще е едно малко чудо.

Тепърва евентуален опит за измамване на българския народ с ратифициране на ИК мимо него ще прерасне във всенародна матура по вероучение. И в по-голямо чудо.

Причините за небивалия дебат (и всенароден, и умен) са няколко:

- Узаконяването на греха на Запад премина няколко червени линии.

- Българското общество още не е усвоило някои видове безсрамие.

- България все още не е съвсем дехристиянизирана и оглупяла.

- Технологичната еволюция все по-осезаемо захапва човека.

- Социалните мрежи са, засега, недостатъчно контролирани.

Дори водещите телевизии (политкоректни, т.е. джендър позитивни) бяха принудени от конкуренцията на мрежата да се включат с умерена манипулативност в общественото обсъждане.

Дебатът изкласи свръх очакванията. И е ясно какво предстои. Предстои небивало посрамване на почти всемогъщия световен хегемон (Запада) в опита му да доналожи своя светоглед на васална България. Предстои посрамване на джендър интелигенцията у нас. Предстои историческа победа на българския народ и Българската Църква. Предстоят, може би, и други положителни развития... Дебатът не е политически, не е юридически, а религиозен. Не е за правата на човека, а за същността на човека. Не става дума за теоремите на ИК, а за Аксиомата.

Опитът да се върне духът обратно в бутилката на „човешките права" е обречен. Въпросът е изнесен по-високо: за същността на Човека и на Правото. Кой се бои от височините и от същностите?

Противоборството е между два светогледа:човекоцентризмът срещу богоцентризма. Тази важнейша тема никога не е била средищна за българския народ. Никога не е била средищна за българския „елит". Народът на „просветената" Франция проспа тази тема. Народът на „задълбочената" Германия я проспа. Но ето - недоумрялата България, от която всичкидосетливи люде отдавна избягаха, изведнъж излезе от будната кома.

ИК е повод. Тя се състои от 99.9% добри намерения и от 0.1%вируси - смъртоносни и почти незабележими. Но истинският дебат тук изначало е именно за вирусите на „новата нормалност". Спор по добрите намерения върху етикета няма.

Дебатът е вероучителен. Той работи като час по вероучение - за целия народ.

Вече няма как да извъртаме, че уж имало грешка в превода. Че уж оригиналът не бил разбран. Съвсем не. Грехът на ИК е именно в оригинала. Именно в английския език, на който е мислен и писан оригиналът. (Комплексарският френски превод на термина gender с френското genre е поучително несполучлив поради заварената терминологична разработеност на genre в други посоки.)

Английската дума gender съществува от векове, но терминътgender, който озвучава текущия наш дебат, е чужд и за най-големите майстори на английския език - от Шекспир до Джойс. Защото като термин той е въведен преди 60-тина години и едва впоследствие е разработен смислово-идеологически - като част от съвременния newspeak.

Думата „джендър" не се превежда на български и не бива да се превежда. Това е именно българска дума-чуждица (заемка от английски). И завинаги ще остане чуждица - за да разкрива правдиво един чужд на Християнството светоглед.

Неспособността на джендър-позитивните интелектуалци да създадат нещо живо е показателна. Те не са нито глупави, нито бездарни. Причината за творческото им безсилие е неискреността, гузната съвест, която ги кара да загърбват истинския дебат и да отстояват самоподвеждащи интелектуално непочтени твърдения.

Интелектуално непочтено (самоподвеждащо) е твърдението, че мнозинството не били чели ИК. Нито един народ никога не е прочел нито една конвенция. Чете я интелигенцията, която след това преподава на народа същността. Прави чест на обрулената българска интелигенция, че в случая мнозина се представиха достойно. Те внимателно прочетоха ИК и нейния Обяснителен доклад (ОД). Установиха вируса и алармираха обществото. Интелектуално непочтено (неискрено) е твърдението, че уж двете страни на дебата „не се разбирали", че уж говорели за различни неща. Че дебатът уж не се бил състоял. Напротив. Дебатът е магистрален. Той ще влезе като класика в учебниците. И всички всичко прекрасно разбират: става дума за Бога. Интелектуално непочтено (лъжовно) е твърдението, че уж в текста на ИК нямало джендъризъм. Прочитът на ИК и ОД доказва, че има. Тук няма да повтаряме всички многократно посочени примери. Ето само един от тях - в т.53 от ОД, където четем:

Определени групи физически лица могат също да се сблъскат с дискриминация въз основа на тяхната джендърна самоличност (gender identity), което с прости думи означава, че джендърът, с който те се идентифицират, не е в съответствие с пола, който им е отреден по рождение. Това включва някои категории лица, като например транссексуалните лица, трансвестити, травестити и други групи от хора, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категорията на „мъжете" или „жените".

Като пример за подобна дискриминация, срещу която ИК се бори, същата т.53 указва цитирания в т.52 съдебен казусSalgueiro da Silva Mouta v. Portugal. В него Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъжда Португалия за това, че след развод съдът присъдил дъщерята от брака да живее при майка си (и нейните родители), а не при баща си, който бил гей и съжителствал с друг мъж, който пък, според майката, „сексуално злоупотребявал с детето". Според ЕСПЧ (и ИК) обаче жертвата е дискриминираният баща, а дискриминаторът е лисабонският Апелативен съд, защото казал, че Детето следва да живее в ... традиционно португалско семейство (с майка си, дядо си и баба си, а не със „семейството" на бащата) и че независимо как се тълкува хомосексуалността, това е абнормалност и децата не бива да растат в сянката на абнормални ситуации.

Интелектуално непочтено (алогично) е твърдението, че тъй като България вече била подписала други документи, съдържащи подобни светогледни понятия, следователно тревогата е напразна (един вид: какво, като ти режат ухото, нали вчера ти отрязаха другото!). А всъщност, точно затова тревогата е дваж по-тревожна. Защото свидетелства, че умствената ни имунна системавече е пробита.

Интелектуално непочтено (фарисейско) е твърдението, че ИК „не задължавала" признаването на трети пол, гей бракове и т.н. Но съдържащата се в ИК антропология на джендъризма, прокарана като нормалност - без да е „задължаване", всъщност е „зарибяване".

Интелектуално непочтено (васалско) е твърдението, че тъй като „Европа" иска от нас да ратифицираме ИК, ние сме длъжни да направим своя „европейски избор". Но не Европа е критерият за истинността, а истинността е критерият за Европа. Когато значима част от Европа върви към пропаст, наш дълг като европейци е да възпрепятстваме падението. Ако сме последни в грешната (антихристиянската) посока, ние се оказваме, по евангелски, първи в правилната (християнската).  

Дебатът по ИК е богословски. Като всеки задълбочен дебат. А тук става дума за началата, за първопричината на морала, правото, законите. Понятията сътворение, твар, душа, тяло, мъж, жена, пол, любов, брак, семейство, майка, баща, дете са богословски понятия. Те са част от християнската антропология, от същността на човека.

Понятията за грях, покаяние, Изкупление, Съд също са неотделими от християнското учение за човека и от християнския светоглед.

Богословието се предава от човек на човек. И това Предание (Традицията) осъществява пребъдването на всеобхватното всежитейско всебогословие. Дори българските „атеисти", когато носят в себе си традиционните ценности на брака, семейството, почитта към родителите, благоприличието и прочее, неосъзнато носят в себе си важни останки от Християнството. Затова мнозина „атеисти" се обявиха против ИК. Просто защото защитават нормалността (без да съзнават, че нормата е Богочовекът) срещу „новата нормалност" (т.е. антихристиянството).

Българската Конституция споменава с половин уста Православието и Традицията (чл.13). И така, сякаш несъзнателно, тя се основава на Бога. Защото няма Православие без Бога, а у нас именно християнската Традиция пренася Православието от поколение на поколение. Традиционното българско общество е богоцентрично.

Същностният дебат по повод на ИК в крайна сметка стига до въпроса: кой е първоизточникът на морала, правото и законите - Бог или човекът.

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 367 Коментар: 0

ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ

(Втор. 4:9)

Един ден, когато св. Нифонт си седял в своята килия и изучавал словото Божие, дошъл някой и му съобщил за скоропостижната и преждевременна смърт на един негов стар приятел. На връщане, казал, от имението си в града, той изведнъж се струполил на пътя!

Като чул това, блаженият отец взел да плаче и да ридае за този човек, защото знаел, че той живял в грехове и умрял неразкаян. Това най-много го натъжило. Със сърце изпълнено с болка и съкрушение, помислил за незнайния час на собствената си смърт и почнал да умъдрява сам себе си, подбуждайки душата си за тежка борба:

- Заклевам те, душо моя, пред Бога на небето и на земята, да постъпваш разумно. А ти, позорно тяло, внимавай! Постъпвай целомъдрено. Моля ви винаги, на драго сърце да вършите добро, защото иначе ще ви мъча, както аз си знам... Наистина Нифонте, гледай добре, как да постъпваш (Ефес. 5:15). Гледай, окаянико, да не загинем! Пази се, несретнико, да не се прелъстим! И те умолявам, презри земното. Ние тук на земята нямаме нищо. Всичко е чуждо, нетрайно и измамно, сън и сянка, дим и прах... Внимавай, душо моя! Какво ще придобием от света и неговите ценности? Богатството е нищожно! Славата е дим! Това, което човек придобие тук, то му се преобръща в окови, мрежи и въжета, които го улавят в клопки и го спъват. Затова не търси да придобиваш земни блага! Отпъди далеч от себе си надменността, превъзнасянето и гордостта. Никога не си помисляй, че уж си извършил нещо добро. Сещай се тогава само, че много си грешил. И да знаеш, че не бихме имали никаква надежда за спасение, ако не би била толкова велика Божията милост... Стани, горка душо, нова твар (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15). Обучи се на непрестанна молитва. Положи в сърцето си дълбоко милосърдие към всички човеци. Но сама себе си осъждай, смирявай и принизявай. Не забравяй, че петдесет години си потопена в ада, петдесет години си свързана в блатото и тъмата на греха. Какво, следователно, ти предстои? Неизбежно, вечно мъчение! Защото, ако праведникът едвам се спасява, ние, грешните, де ще се явим (Ср. Притч. Сол. 11:51; 1 Петр. 4:18)?

От очите на светеца потекла река от сълзи, когато размислял за греховете си, за смъртта и за ада...

- Ето – продължил той, - смъртта приближава и за нас! Князът на мрака пристъпва да ни похити и да ни хвърли в огъня! Да прибегнем поради това веднага към покаяние. Плачевен ще бъде краят ни, безчувствена душо, а ние безгрижно спим! Да се променим, да се преобновим! Виж, светът бързо преминава. Съдът наближава. За да не бъдем осъдени, моя зла душо, послужи с цялата си сила на добродетелта. Велики блага ще получим на небето, ако сега се подвизаваме. Много блага там са ни приготвени, стига само да поемем по Божия свет и блажен път... Краят, душо моя, не ще се забави. Господните Ангели чакат да видят дали вършим Божиите дела, за да ни вземат в неизречената сладост и да ни отведат при Бога. А след това... вечно Царство, небесни венци, светли одежди, Божии палати, радостта на светиите, славата на Отца, красотата на Сина, сладостта на Светия Дух! О, тогава ще възтържествуват светиите в слава и ще се възрадват на своите ложета (Пс. 149:5)! За всичко това мисли, душо моя, и върши добро, за да вкусиш сладостта на небесната радост и да живееш вечно в райското блаженство.

Това казал праведникът сам на себе си и оттогава почнал в своите молитви да поменава своя приятел, който внезапно умрял, за да се смили човеколюбивият Бог над неговата жалка душа.

 

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 324 Коментар: 0

Позорно е, че всички български евродепутати от всички партии са подкрепили тази конвенция. Не могат да имат мотиви! Няма как нормалните хора в България да не бъдат омерзени!, категоричен е писателят.

След правителственото заседание, на което бе одобрена Истанбулската конвенция и пратена в Народното събрание за ратификация, потърсихме издателя Иван Гранитски за коментар на скандалната тема около въвеждането на понятието "социален пол", защо именно сега излиза на дневен ред този казус и дали има външен натиск за ратифицирането на конвенцията в България.

- Какво е мението ви за Истанбулската конвенция, г-н Гранитски?

- Случаят с Истанбулската конвенция ни показва, че нашето общество, пък и европейското, е стигнало до ръба на обезумяването и полудяването. Във всички основни религии се отрича като кощунствено, като противоестествено и противобожие еднополовостта и хомосексуализмът.

Нашите „любими” брюкселски чиновници и политици, които не четат свещените книги и не знаят, че навсякъде и в Библията е казано „мъж и жена ги сътвори”, а не „мъж, жена и трети пол ги сътвори” нашият Всеподател, нашият Бог. Казано е просто и ясно „мъж и жена ги сътвори”. Затова и всички религии са против това, което сега се пробутва от официалните институции на Европейския съюз и от Брюксел и, което е не само цинично, а и гнусно и противоестествено.

- Как бихте оценили реакциите на българските депутати по казуса?

- Аз напълно подкрепям реакциите на разумни български политици, Слава Богу, че в Парламента има и нормални хора. Днес четох реакциите на бившия конституционен съдия Георги Марков, на бившия здравен министър Петър Москов и на други – все разумни реакции, които съветват депутатите да се съвземат.

- Защо подобна тема се подлага на обсъждане именно сега, в навечерието на Европредседателството на страната ни?

- За мен е необяснимо защо тази тема се вкарва на заседание на Министерски съвет и двойно по-необяснимо е, че има министри, които я подкрепят. Ако работата е тези министри да се подмажат на американски организации, главно на „Сорос”, защото тези разрушителни, подривни процеси тръгват, както добре знаем, от Сорос и подобни формации, това е друго, те могат да се подмажат и без да налагат такива колосални поражения на нашата държава.

Според мен тайната цел на онези, които пробутват този вреден текст, е да търсят разединението, разкола, враждата в България и на българското общество. Това е очевидно.

- Правилна ли е ратификация на конвенция, приемаща съществуването и на т.нар. "социален пол" и разбиваща на парчета всички библейски норми, в една християнска страна като нашата?

- Важно е да се подчертае, че България е православна страна, България е с над 1300 години история. Тя е консервативна, патриархална страна. Това не може да мине в България. Това минава само пред един много ограничен кръг псевдополитици и купени от чужди организации хора.

Това за мен е поредна стъпка от разложението на българското общество. Години наред гей-парадите правят своите пробни стъпки, уж защитавали интересите на тези с различна сексуална ориентация, а защо не мислят за правата на хетеросексуалните, няма хетеросексуални паради. Защо гейовете да натрапват своя морал и защо искат нормалните хора да им се любуват на всичко отгоре?

- Според привържениците на конвенцията тя предоставя свобода на хората да се самоизразяват и самоопределят, дава основа за равенство.

- Ако се върнем към възраженията на някои от защитниците на тази безумна конвенция, които твърдят, че ставало дума за правата на жените и тяхната защита от домашно насилие – това е съвършено друг въпрос.

Ние не възразяваме срещу това жените да бъдат защитени от домашно и всякакви видове насилие. Ние възразяваме срещу това в детските градини и в училище да се обяснява на децата, да се зомбира съзнанието им и то да бъде подривано и обърквано с приказки за третия пол, какъвто няма, за джендъра, тази измислена и доста цинична дума, за "социалния пол". Всичко това са не само глупости, а дори престъпления!

- Как въвеждането на "социален пол" ще бъде обосновано по закона?

- Ако гледаме нашия Наказателен кодекс и нашата Конституция, както и Конституциите на нормалните страни в Европа, ще видим, че това, което сега се пробутва, и което отваря вратата към Ада, защото това е точната дума – тази конвенция отваря вратата към Ада, от него следват гигантски, непоправими изкривявания в съзнанията на децата ни. Представете си последиците за невинното създание на дете на 3-4-5 години, което е в детска градина и учителката трябва да му обяснява какво е трети пол, а то се връща вкъщи и пита: „Мамо, какво съм аз? Момче или момиче?”

Става дума за лудост! И няма как нормалните хора в България да бъдат не само възмутени, а и омерзени. Трябва веднъж завинаги да се стреснем, да отхвърлим тези сирени, нашепващи разложението на българското общество, добре финансирани от Сорос и други подривни организации. Трябва да забраним гей-парадите, ако сме сериозна нация, така както го правят и други страни.

- В такъв случай защо българските евродепутати и някои депутати от НС се обявиха "за"?

- Не трябва да обръщаме внимание на евродепутатите ни – позорно е, че всички български евродепутати от всички партии са подкрепили тази конвенция. Редно е медиите да ги питат поотделно какви са техните мотиви. Според мен никакви мотиви не могат да имат! Става дума за сатанински ритуали, чийто път отварят към българското общество. Ако нашите депутати – евро или български, мечтаят да постигнат разложение на обществото, да прокарат сатанински ритуали - това е друг въпрос – нека го кажат.

- Възможно ли е да има политически натиск? И от страна на кого?

- Има огромен външен натиск, но това не може по никакъв начин да извини реакциите на евродепутатите, а и на българските. Но по реакциите на тези, които споменах, а и, надявам се, на други в Парламента, все пак имам една вяра, че това няма да бъде ратифицирано и ще бъде отхвърлено. Всяка политическа партия, която е достойна и защитава националните интереси, трябва да осъди много остро и гневно такива опити за отваряне на вратата към Ада, към сатанински ритуали.

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 557 Коментар: 0

КАК ДА СЕ БОРИМ С ОСЪЖДАНЕТО

 

>> Пълният текст <<
Публикувано от: admin Категория: Посещения: 343 Коментар: 0

ЗА УТЕШИТЕЛКАТА

Успение на Пресвета Богородица - 15 август

>> Пълният текст <<