СЛОВО ЗА СВЕТЛАТА ПАСХАЛНА СЕДМИЦА Архим. Йоан (Крестянкин)

Публикувано от: admin Категория: Публикации От дата: 2018-04-10 Посещения: 358 Коментар: 0

Сега всичко се изпълни със светлина: небето и земята, и преизподнята... Христос воскресе!

Чеда Божии! От преизобилна земна радост ви приветствам и аз, опалвайки ви със силата на Божествените думи: „Христос воскресе!“. Благодатният огън на тази спасителна вест, отново в ярък пламък лумнал над Гроба Господен, се понесе по света.

И Църквата Божиия, преизпълнила се със светлината на този огън, ни го дарява с думите: „Христос воскресе!“.

Възлюбени в Христа братя и сестри, приятели мои! Вие несъмнено сте забелязали, че сред многото велики и радостни наши християнски празници с особена тържественост, с особена радост се отличава празникът на Светлото Христово Възкресение – празникът на празниците и тържеството на тържествата!

В нашата Православна Църква няма служба по-величествена, по-проникновена от пасхалната утреня. И поради това с такъв устрем се стичат в Божия храм през пасхалната нощ всички вярващи.

Пасхалното богослужение наистина прилича на валиколепен пир, който Господ е приготвил за всички, прибягващи под благодатния покрив на Неговия Дом.

Вникнете в съдържанието на „Огласителното слово“ на светителя Йоан Златоуст. С бащина ласка и радушие приема Господ онези, които са Го обикнали с цялото си същество. „Блажен е този, който е работил още от първия час“ – това са тези, които още от младостта си шестват неотклонно по Неговите Божествени стъпки.

Но не отхвърля и този, който, след като е преодолял съмнението в душата си, се е приближил до Бога едва в зряла и дори преклонна възраст. „Нека да не се бои от своето закъснение, Господ с любов приема последния като първия – и делото приема, и намерението целува“.

Без съмнение всички вие, които сте били в храма през пасхалната нощ, сте изпитали необикновен възторг... Душите ни са ликували, преизпълнени с чувство на благодарност към към нашия Господ Спасител за дарувания ни от Него на всички нас вечен живот. Защото Възкръсналият Христос е възвел човешкия род от земята на Небето, придал е възвишен и благороден смисъл на човешкото съществуване.

Душата на човека жадува за вечен щастлив живот. Търси го... И поради това с такава жар се стичат хората на пасхалната утреня в храма Божий. И не само вярващите, но и онези, които в съзнанието си са далеч от християнската религия.

Идват тук не просто да погледат тържествеността на християнската служба. Тяхната душа, дадена от Бога на всеки човек, копнее за светлината на незалязващото Слънце на Правдата, стреми се към истината.

А вярващите хора в тази свята нощ с особена сила усещат преизобилно изливащата се светла радост на Христовото Възкресение.

И не е за учудване това. Възкресението на Христа е основата на нашата вяра, нерушимата опора на нашия земен живот.

Чрез Своето Възкресение Христос даде на хората да постигнат истинността на Неговото Божество, истинността на Неговото високо учение, спасителността на Неговата смърт. Възкресението на Христа е завършекът на Неговия жизнен подвиг. Друг край не би могло и да има, защото той е пряко следствие от нравствения смисъл на Христовия живот.

Ако Христос не е възкръснал – казва св. апостол Павел, то напразна е и нашата проповед, суетна е и нашата вяра. Но Христос възкръсна и съвъзкреси със Себе Си цялото човечество!

Спасителят донесе на хората съвършена радост. И поради това в пасхалната нощ ние слушаме в църковните песнопения и сами взимаме участие в това пение: „Твоето Възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват на небесата; и нас на земята удостой с чисто сърце Тебе да славим“.

За даруването на тази велика радост на хората Той молил Своя Небесен Отец в молитвата преди кръстните Си страдания: „Освети ги чрез Твоята истина... за да имат в себе си Моята радост пълна“ (Йоан. 17:17, 13).

И ето с Възкресението на Христа за човека се открил новият свят на светостта, истината на блаженството.

По време на Своя земен живот Спасителят произнасял нееднократно драгоценните за всяка вярваща душа думи: „Аз живея, и вие ще живеете“ (Йоан. 14:19); „Моя мир ви давам“ (Йоан. 14:27); „Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна“ (Йоан. 15:11).

Нов живот се откри за човека. Дадена му е възможносто да умре за греха, за да възкръсне с Христа и с Него да живее.

В Посланието до римляните апостол Павел казва: „Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението... Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него“ (Рим. 6:5, 8).

„Пасха, отваряща ни райските врати“ – пеем в Пасхалния канон.

Не съществува, скъпи мои, радост по-светла от нашата пасхална радост. Защото ние се радваме на това, че във Възкресението се откри нашият вечен живот.

Нашата пасхална радост е радостта от преобразяването (изменението) на целия наш живот в живот нетленен, в стремеж към неумиращото добро, към нетленната красота.

Празнуваме днес извършването на най-великото тайнство – Христовото Възкресение, победата на Жизнеподателя над смъртта! Нашият Спасител възтържествувал над злото и тъмнината и поради това толкова ликуващо радостно е пасхалното богослужение на нашата Православна Църква!

Вярващите очакваха тази тържествена служба, готвейки се за нея през дългите седмици на светата Четиридесетница. И е естествено, че сега неизяснима радост изпълни техните сърца.

Най-дълбокият смисъл на Христовото Възкресение е във вечния живот, който Той дарувал на Своите последователи. И ето вече почти 2000 години Неговите последователи непоколебимо вярват не само в това, че Христос възкръсна, но и в своето бъдещо възкресение за вечен живот.

По време на Своя земен живот Спасителят Христос много пъти говорил за Себе си като Носител на живот и възкресението. Но тогава тези думи на Божествения Учител били неразбираеми не само за народа, който Го слушал, но и за Неговите ученици и апостоли.

Смисълът на тези думи станал понятен едва след Възкресението на Христа. Едва тогава и апостолите, и учениците Му разбрали, че Той дествително е Владетел на живота и Победител на смъртта. И тръгнали да проповядват по целия свят.

Ние, възлюбени, в тези дни радостно се приветстваме един другиго, произнасяйки: „Христос воскресе!“ – и ще се приветстваме така в продължение на 40 дни, до деня на Господното Възнесение.

Само две думи! Но думи чудни, изразяващи непоколебимата вяра в най-отрадната за човешкото сърце истина, истината за нашето безсмъртие.

Христос е Животът!

Той много пъти говорил за Себе Си именно като носител на живота и възкресението, като извор на вечния живот, неизчерпаем за тези, които ще вярват в Него.

Христос възкръсна! – и да се възрадват душите ни в Господа.

Христос възкръсна! – и изчезва страхът пред смъртта.

Да празнуваш Пасха означава с цялото си сърце да познаеш силата и величието на Христовото Възкресение.

Да празнуваш Пасха означава да станеш нов човек.

Да празнуваш Пасха означава с цялото си сърце и помисъл да благодариш и да прославяш Бога за Неговия неизказан дар – дара на възкресението и любовта.

И ние с вас в тези дни ликуваме и радостно празнуваме, възхвалявайки и прославяйки подвига на победата на Божествената любов.

Христос воскресе!!!

 

Из „Проповеди, Том 1“, Ловеч, 2016.

 

Из „Проповеди, Том 1“, Ловеч, 2016.